Děkujeme všem,                                    kteří nám pomáhají a podporují nás